Cel Spółdzielni

    Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy jej członków ( szczególnie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych) poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o ich osobistą pracę. 

    Zadaniem członków spółdzielni jest realizacja doniosłych społecznie celów, tworzenie więzi międzyludzkich, zdobycie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz do nabycia zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Kreator stron internetowych - strona bez programowania